Volonteri – 2016. godina

 • Karolina Benasić
 • Slaven Boljun
 • Ana Đaković
 • Stela Kolak
 • Vedrana Mikulčić
 • Thea Therlecky
 • Anita Tkalčević
 • Katarina Vražić
 • Matthew Huzaineh (USA)
 • Scott J. Seger (USA)
 • Mark Vanaman (USA)

Priznanje HUM-a: Najbolji volonter 2016. – Vedrana Mikulč