• Emina Ajeti
 • Katarina Babić
 • Luka Bijader
 • Patricija Biškup
 • Nikol Čengić
 • Adelina Dokman
 • Ana Dujlović
 • Matej Erdelja
 • Ana Horvat
 • Silvija Horvat
 • Sanda Jelavić 
 • Mavro Kampl
 • Anamarija Karin
 • Korina Koletić
 • Lorena Meštrović
 • Matea Mišić
 • Lucija Mrkša
 • Đorđija Plavšić
 • Pavle Slaviček 
 • Iva Svaguša
 • Ana Škrlec
 • Nikolina Turudić

Priznanje HUM-a: Najbolje volonterke 2021. – Katarina Babić, Patricija Biškup i Adelina Dokman