Pred Vama je udruga koja djeluje od 2003. Osnovana od male i hrabre skupine entuzijasta koji su prepoznali mirenje (medijaciju) kao novinu u svijetu preveniranja i rješavanja sukoba i sporova svih vrsta primjenjivu u svim sferama društvenog života, od vrtića do međudržavnih odnosa. Oni si imali privilegij među prvima prepoznati mirenje kao nadu za bolji život i za bolje društvo. Većina tih osoba je i danas je s nama i na njih smo jako ponosni. Od tada do današnjih dana, pridružio nam se veliki broj novih članova i svakog dana naše članstvo je brojnije i brojnije.

HUM među svojim članovima okuplja ljude jedinstvenih osobnosti, otvorene i slobodnih pogleda na život i na različitost, altruiste, vječne optimiste i osobe koje dijalogu i suradnji, daju uvijek prednost pred sukobom i suprotstavljanjem koje je najčešće sasvim beskorisno u svakodnevnom životu. Članovi HUM-a prepoznali su mirenje prije svega kao izvrstan alat za popravljanje vlastitih osobnosti, a potom svih njihovih odnosa, i konačno, cijelog društva.

Kako bi mirenje postala svakodnevnica sve većeg broja fizičkih i pravnih osoba, ono ne treba samo podržavati i promovirati, već i živjeti ga. Na taj način svatko od nas postaje boljim čovjekom i boljim profesionalcem, a naše društvo boljim mjestom za življenje. Za takav pristup snažno se zalažemo i znamo da su rezultati tih napora već vidljivi. Mi ih i osjećamo i vidimo, i ne želimo samo na tome stati.

Pred nama je još dugi put i veliki posao kako bi mirenje doveli u sve pore društvenog života i kako bi ono postalo primarnim načinom preveniranja i rješavanja sporova svih vrsta. Mirenje postaje sastavni i komplementarni dio tradicionalnog sustava rješavanja sporova. Ono strankama pruža mogućnost za aktivno sudjelovanje u njihovom sporu, daje im priliku ispričati sve ono što je njima važno, osigurava im punu kontrolu i nad postupkom i nad njegovim rezultatom, omogućuje im odlučivati samostalno o vlastitim životima i problemima i što je ne manje važno, osigurava pravo na izbor jedne između više mogućnosti rješavanja njihovog spora, kakva mogućnost im je do sada najčešće bila uskraćena inercijskim odabirom sudova i parničnog postupka kao jedine i najbolje opcije.

Pred nama je put čiji je cilj pored ostaloga promovirati mirenje u samostalnu i neovisnu profesiju. Veoma će nas radovati ako nam se i Vi pridružite. Dajte svoj doprinos i pomoć na zajedničkom putu!

Računamo na Vas!

Članstvom u HUM-u stječete:

– pravo na obaviještenost o svim relevantnim događajima iz svijeta mirenja u zemlji i u inozemstvu,
– pravo na dostupnost svih oblika edukacije o mirenju i srodnim znanjima i vještinama pod posebnim uvjetima,
– pravo na sudjelovanje na Listi izmiritelja Centra za mirenje HUM-a uz uvjete propisane Statutom HUM-a,
– pravo na osobno predstavljanje na web stranici udruge,
– pravo na mirenje u svojstvu izmiritelja u Centru za mirenje,
– pravo na promatranje mirenja u Centru za mirenje,
– pravo na korištenje Centra za mirenje u svrhu rješavanja sporova pod posebnim uvjetima,
– pravo na odlučivanje na skupštini udruge,
– pravo na informaciju i odgovore svake vrste vezane uz svijet mirenja,
– pravo na sudjelovanje u raznovrsnim aktivnostima i akcijama pripremljenim isključivo za članove,
– pravo na osobno iznošenje svojih promišljanja i prijedloga u našem jedinstvenom forumu – Klubu izmiritelja HUM-a,
– pravo na sudjelovanje u konferencijama koje organizira HUM pod posebnim uvjetima,
– pravo i dužnost da nam prema Vašim sklonostima pomognete u radu HUM-a

Ako još uvijek dvojite, interesirajte se kod drugih naših članova. Javite nam se, posjetite nas, posjetite događanja koja organiziramo i sami se uvjerite u našu priču koja ŽIVI!

Kada nam se Vi pridružite, sigurni smo da će naši budući članovi imati najmanje još jedan razlog više da nam se pridruže.