Montreal i Kanada slave 20. godina sudske medijacije – riječ je u najuspješnijem projektu sudske medijacije na svijetu. Tim povodom #Canadian Institute for the Administration of Justice organizira svečani kongres u Montrealu, 22. studenog 2018.

Teme su brojne, a među njima i one o predosntima medijacije pri sudovima, ponajviše za same stranke, a i u kontekstu povećanja efikasnosti sudstva i pristupa pravdi.

Kongresu će prisustvovati gosti iz inozemstva, suci medijatori koji su učili od Kanđana, a među njima je i predsjednik HUM-a, dr. sc. Srđan Šimac. On je upravo od kanadske sutkinje iz Montrela još davne 2000., #Louise Ottis, po prvi put u životu čuo za medijaciju. Taj trenutak mu je snažno i pozitivno promijenio život.

Program:

2018_Mediation-judiciaire-XXe-anniversaire_En_2018-09-25