U šestom Tjednu mirenja HUM u suradnji sa SOS Rijekom organizira drugu po redu tribinu

pod nazivom

Mirenje/medijacija pr(a)vi način rješavanja konflikata i sporova,

koja će se održati 22. listopada 2018. s početkom u 17,00 sati u Gradskoj vijećnici, Rijeka.

“Cilj tribine je predstaviti javnosti mirenje kao najpogodniji način rješavanja sporova i konflikata koji nazivamo “ljudskim licem pravde”.

Na tribini će kao govornici sudjelovati stručnjaci različitih profila koji mirenje koriste u svom profesionalnom radu, a koji će zainteresiranima s jedne strane predstaviti različite oblike mirenja (sudsko mirenje, izvansudsko mirenje, ulogu odvjetnika u postupku mirenja, obiteljsku medijaciju) te im pojasniti kako ih uklapaju u svoje karijere, a s druge strane prikazati kako i kada pojedini oblici mirenja mogu građanima pomoći u rješavanju vlastitih sporova i konflikata.” Ove godine će nam se pridružiti i mladi magistar prava, koji je pisao diplomski na temu mirenja.

Dalibor Čajkovski, odvjetnik u Rijeci i izmiritelj

Darija Knez Grbčić, dipl. iur., sutkinja i voditeljica Službe za mirenje Općinskog suda u Rijeci

Višnja Seršić-Gržetić, dipl. iur., sutkinja obiteljskog odjela, Općinski sud u Rijeci

Peter Tomić, mag. iur.

Gordana Stolfa, dipl. soc. rad., univ. spec. mediat., predstojnica Podružnice Obiteljski centar, Centar za socijalnu skrb Rijeka

Moderator: dr. sc. Srđan Šimac, sudac VTS RH i predsjednik HUM-a

 

Tribina će se održati u okviru projekta besplatne pravne pomoći koji je odobren od strane Ministarstva pravosuđa RH.