HUM će tijekom mjeseca svibnja provesti besplatnu online edukaciju pod nazivom:

„Prijateljsko rješavanje sporova u fazi rješavanja predmeta na europskom sudu za ljudska prava

Medijacija te značaj, uloga i interes odvjetnika u medijaciji”,

namijenjenu isključivo odvjetnicima koji se nalaze na područjima navedenih županija

 

Voditelji edukacije bit će dr. sc. Srđan Šimac i dr. sc.  Vanja Bilić, a cjelokupni program bit će održan  putem ZOOM platforme u trajanju 13,00-17,00 sati.

Edukacija će se održati prema slijedećim terminima (po županijama):

5.5. – Brodsko posavska županija – PRIJAVA 

6.5. – Ličko-senjska i Šibensko-kninska županija – PRIJAVA

12.5. – Grad Zagreb, Zagrebačka i Sisačko – moslavačka županija – PRIJAVA

13.5. – Vukovarsko-srijemska i Osječko-baranjska županija – PRIJAVA

 

Medijacija sigurnim koracima ulazi u sve pore društva. Sve je više zakona, kolektivnih ugovora i ugovora koji uključuju medijaciju.

S tim u vezi, Europski sud za ljudska prava odlučio je uvesti novu praksu u odnosu na sve države ugovornice, koja uključuje posebni stadij postupka za mirno rješenje spora. Svrha uvođenja takvog stadija je omogućiti odnosno pojednostavniti mogućnost prijateljskog rješenja sporova.

Moć medijacije se pored ostaloga ogleda u mogućnosti da sudjelovanjem u njoj odvjetnici ostvare ono što svi oni žele – ZADOVOLJNOG KLIJENTA.

U tom kontekstu, na edukaciji će biti riječi o medijaciji uopće, te o prilikama koje nudi novi poticaj prijateljskog rješenja spora pri Europskom sudu za ljudska prava.

                                    

O projektu:

Edukacija za odvjetnike održava se u okviru projekta: „Informirani građani prate sprječavanje budućih kršenja ljudskih prava i rad Ureda zastupnika Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava“, nositelja Centra za kulturne djelatnosti

Tijekom provedbe projekta bit će priređen niz prilika za suradnju i susretanje educiranih i osnaženih OCD s educiranim odvjetnicima u 8 županija u depriviranim područjima i zainteresiranim medijima koji će biti  redovito informirani o tijeku i postignućima zagovaračke kampanje te o radu Ureda Zastupnika. Novo oformljena i osnažena koalicija OCD koje se bave ljudskim pravima, mladima, LGBT pravima, manjinama i iz Zagreba i 8 županija će ostati kao trajno zainteresiran akter za monitoring rada Ureda zastupnika RH, a opća, stručna i politička javnosti će biti poučena o mehanizmima zaštite ljudskih prava i mehanizmu provedbe odluka i presuda ESLJP.

Uz HUM, projekt partnerski izvode i Centar za kulturne djelatnosti i Norveški helsinški odbor u trajanju od 24 mjeseca (od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022). Više na: http://www.ckd.hr/informirani-gradani-prate-sprjecavanje-buducih-krsenja-lj-prava-i-rad-ureda-zastupnika-hrvatske-pred-esljp/

 

U nastavku poziv iz kojeg možete saznati više informacija.

poziv_edukacija_svibanj2021