Odvjetnička se struka jedva zamjetno mijenjala tijekom zadnjih 200 godina, a danas je već u zabrinjavajućem zakašnjenju u odnosu na velike promjene koje se svakog dana događaju u svijetu tehnologije, a time i u načinu poslovanja te funkcioniranja unutar svih profesija.

Postoji li za to opravdani razlog moralne prirode ili su takva stajališta u stvarnosti neutemeljena? S obzirom na postotak odvjetničkih usluga za čije pružanje odvjetnička stručnost nije objektivno potrebna, te postotak istih koje potencijalno mnogo efikasnije mogu obavljati nova IT rješenja, odvjetničkoj profesiji, barem prema mišljenju Romana Završeka, predsjednika Odvjetničke komore Slovenije, prijeti gubitak bilo kakve relevantnosti u društvu ako se ne prilagodi stanju svijeta kakvo je danas. Naravno, ako se ipak odlučimo krenuti u korak s tehnološkim razvojem i pristupiti nekim korjenitim promjenama, moguć je i suprotni scenarij koji uključuje mnogo pozitivnih promjena na području odvjetničke struke. Na čemu temelji svoja razmišljanja te što bi sve takva prilagodba trebala uključivati, pročitajte u članku koji je objavljen u Glasilu – Časopisu Hrvatske odvjetničke komore, Zagreb broj 3-4/18:

[gview file=”https://medijacija.hr/wp-content/uploads/završek.pdf”]