Za razliku od spora pred sudom, u obiteljskoj medijaciji može sedogovoriti da i nakon sklapanja nagodbe medijator zajedno s ostalim sudionicima medijacije, prati način na koji se postignuti sporazum provodi u život.