Troškovi medijacije su određeni HUM-ovim Troškovnikom. Troškove medijacije stranke snose na jednake dijelove, ako se drugačije ne sporazume.