Medijacija se provodi u Centru za pregovaranje i medijaciju Hrvatske udruge za mirenje ili online. Sastanci u medijaciji se zakazuju u vrijeme koje odgovara strankama. Nazovite nas i rado ćemo vam odgovoriti na svako pitanje i posebno, na pitanje je li posredovanje prikladan način rješavanja sporova upravo za vas.