U sudskom postupku interesi stranaka nisu u prvom planu, jer sudovi odlučuju na temelju utvrđenih činjenica i dostupnih dokaza. Sudski postupci su dugotrajni, pa su i njegovi troškovi veliki. Medijacije traju kratko, troškovi su daleko niži i podijeljeni na jednake dijelove između stranaka, osim ako se one ne dogovore drugačije. Nakon presude stranke često nisu zadovoljne, pa se suđenje nastavlja na drugom stupnju, a nerijetko i pred Vrhovnim sudom RH kao sudu trećeg stupnja. Na taj način parnice mogu trajati godinama.

Ono što je posebno važno u medijaciji, je načelo povjerljivosti, što znači da stranke u tijeku i nakon medijacije ne smiju upotrijebiti u sudu ono što je izrečeno i prezentirano u medijaciji Načelo dobrovoljnosti i povjerljivosti bitna su načela temeljem kojih medijator upravlja postupkom medijacije. Medijator u medijaciji osigurava sigurno i ugodno ozračje za rješavanje spora između poslodavca i radnika. Medijacija je prava „oaza za vođenje teških razgovora“ i smatra se „najboljim vremenom u životu jednog spora.“