Medijacija se provodi na temelju interesa stranaka, u ovom slučaju u prvom redu na temelju interesa djeteta. To znači da su sve ono što je formulirano kao primjer, a ne obveza, može biti drugačije dogovoreno. Pitanje je formulirano s „odbijam“ i „insistira“, što treba shvatiti kao početne pozicije nakon kojih treba utvrditi interese. Dakle, takve početne pozicije (ako nisu i krajnje) ne znače odbijanje sporazuma.
Kako je medijacija slobodni dogovor stranaka, ako su za sporazume dani primjeri na stranicama MSPM, koji predviđaju najviše svaki drugi vikend i par sati u tjednu? Mogu li sporazumi o djeci odstupati od tih primjera? Mogu. Sve ovisi o interesima djeteta, pa roditelja.