U medijaciji najčešće sudjeluju stranke, njihovi punomoćnici i izmiritelj. Po potrebi stranke mogu angažirati vještake, savjetnike i druge osobe od njihovog povjerenja, kao i osobe koje imaju interes u sporu.