Vrsta spora sama po sebi nije presudna za ocjenu o njegovoj prikladnosti za medijaciju. Ključno je opredjeljenje i spremnost  stranaka i njihovih punomoćnika za takvo rješenje spora utemeljeno na njihovim poslovnim interesima.