Medijacija obuhvaća raznovrsne sukobe i sporove između građana (posebno susjeda) i između građana i grada i njegovih tijela i službi.

Susjedski sporovi

 • suvlasnički problemi (sporovi vezani uz korištenje zajedničkih prostorija; potkrovlja, drvarnice, sušionice rublja i dr.)
 • obiteljski problemi
 • sporovi između zakupodavca i zakupoprimca
 • prijetnje, svađe, netrpeljivost susjeda
 • sporovi među mladima
 • sporovi između mlađih i starijih
 • održavanje i čistoća na suvlasničkim dijelovima zgrade
 • ekološki problemi
 • problem buke
 • problem držanja kućnih ljubimaca
 • problem pristupnih putova i parkinga
 • problemi vezani uz razne ograde, međe, biljke
 • oštećenje tuđe stvari
  i dr.

Sporovi između građana i tijela lokalne samouprave

 • naplata komunalne naknade
 • naplata grijanja, plina, vode, odvoza smeća
 • sporovi oko vlasništva nekretnina
 • gradnja, nadogradnja ili adaptacija objekata
 • naplata zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu grada
 • nenamjensko korištenje poslovnog prostora
 • prestanak ugovora, iseljenje iz poslovnog prostora
 • naplate naknade za korištenje istaknutih natpisa