• u medijaciji nitko ne odlučuje umjesto stranaka,
 • u medijaciji su stranke gospodari svog spora,
 • u medijaciji su upravo stranke najvažniji sudionici,
 • u medijaciji stranke imaju priliku kazati sve što je njima važno,
 • neproduktivno suprotstavljanje u sporu u medijaciji se  zamjenjuje suradnjom koja je ključ za rješenje,
 • u medijaciji se primarno utvrđuje što to stranke doista žele (trebaju), a ne što mogu dobiti na temelju prava,
 • rješenje u medijaciji se primarno postiže na temelju poslovnih, a ne pravnih načela,
 • u medijaciji stranke imaju punu kontrolu i nad postupkom i nad njegovim rezultatom (nagodbom),
 • u medijaciji postoje veliki izgledi da se spor riješi u jednom danu, već na prvom sastanku,
 • u medijaciji svi ostvaruju enormne uštede svih svojih resursa,
 • izravni troškovi su daleko niži, jednokratni i podijeljeni,
 • u medijaciji gospodarstvenici isključuju rizike sporenja i čuvaju poslovni ugled
 • medijacija osigurava drugačiju komunikaciju od one koja je do spora dovela ili od one u parnici,
 • premda i u medijaciji sudjeluju isti ljudi, rješenje spora je izgledno upravo zato što u medijaciji sudjeluje i medijator,
 • medijator je osoba koja uklanja postojeće prepreke u komunikaciji i pregovorima između stranaka,
 • zato jer vam pomaže prevladati osjećaj da Vam nitko ne može pomoći u traženju rješenja spora,
 • medijator čini razliku.