Dodatna obuka traje ukupno 20 sati (teorijsko/praktičnog rada i iskustvenog rada) i održava se u grupi od najmanje 15 polaznika.

Za vrijeme obuke koriste se različite nastavne metode:

  • predavanja
  • rasprave, dijalozi i debate
  • igranje uloga (rad na slučaju) – usmena prezentacija
  • analiza igranja uloga
  • radionice
  • igre grupne dinamike
  • razmjena stručnih pogleda i iskustava
  • evaluacija obuke

Obuka je interaktivna i zahtjeva osobno sudjelovanje polaznika Svi polaznici i treneri motiviraju se razmijeniti međusobna iskustva i učiti jedni od drugih. Kroz prezentacije, demonstracije, filmove, igre i vježbe i među njima igranje uloga, imat ćete priliku primijeniti naučene tehnike i vještine. Po završetku obuke polaznici ocjenjuju program i trenere u njihovoj izvedbi. Detaljni program obuke dostavlja se prijavljenima za obuku.