Obuka je namijenjena medijatorima/icama koji/e su pohađali/e osnovnu obuku za medijatore u trajanju od najmanje 40 sati. U dodatnoj obuci imat ćete priliku osvježiti znanja, tehnike i vještine s kojima ste se susreli u osnovnoj obuci i također napraviti korak dalje ka stjecanju novih znanja i vještina s kojima se niste imali priliku suočiti ranije, neovisno o vašem iskustvu u medijaciji.

Vjerujemo da će ova obuka pridonijeti uvećanju znanja i vještina koje već posjedujete. Potrudit ćemo se da opravdamo i potvrdimo pozitivna iskustva i ocjene koje su nam dali polaznici naših osnovnih i dodatnih obuka za medijatore.

 

Više o ocjenama i mišljenjima naših polaznika na linku: https://medijacija.hr/misljenja-polaznika/

 

Certifikat

HUM je udruga certificirana od Ministarstva pravosuđa RH za provođenje medijacija i osnovne i dodatne obuke za medijatore. Pravilnikom o registru (NN broj 59/11) dodatna obuka za medijatore u trajanju od ukupno 20 sati svake dvije godine obvezna je za medijatore registrirane pri Registru Ministarstva pravosuđa RH. HUM će svakom od polaznika/ca koji/a uspješno završi dodatnu obuku izdati certifikat o završenoj obuci.

 

Vrijeme održavanja obuke

  1. dan, srijeda 10. ožujka 2021.  od 15,00 do 20,00 sati
  2. dan, četvrtak 11. ožujka 2021. od 15,00 do 20,00 sati
  3. dan, srijeda 17. ožujka 2021. od 15,00 do 20,00 sati
  4. dan, četvrtak 18. ožujka 2021. od 15,00 do 20,00 sati