Obuka traje 40 sati (20 sati teorijsko/praktičnog rada, 10 sati praktičnog rada i 10 sati iskustvenog rada) i održava se u grupi od najmanje 15 polaznika.

Za vrijeme obuke koriste se različite nastavne metode:

 • predavanja
 • rasprave i debate
 • igranje uloga (rad na slučaju) – usmena prezentacija
 • analiza igranja uloga
 • radionice
 • igre grupne dinamike
 • razmjena stručnih pogleda i iskustava
 • evaluacija obuke

Tijekom obuke upoznat ćete se sa:

 • izvansudskim načinima rješavanja sporova
 • medijacijom i njenim osnovnim načelima, ciljevima i stilovima
 • razlikama između medijacije i drugih načina rješavanja sporova
 • prednostima medijacije za stranke u sporu
 • pravnim okvirom medijacije u Hrvatskoj i EU
 • hrvatskim sustavom i strukturom medijacije
 • medijacijom u sudovima i izvan njih
 • teorijom i analizom konflikta i metodama njegovog rješavanja
 • osobinama i tajnama uspješnih medijatora
 • ulogom medijatora u medijaciji
 • ulogama drugih sudionika u medijaciji
 • stadijima postupka medijacije
 • osnovnim metodama i tehnikama u medijaciji
 • osnovama komunikacijskih vještina
 • osnovnim tehnikama pregovaranja
 • psihološkim, filozofskim i etičkim aspektima medijacije
 • emocijama u konfliktu i u medijaciji
 • uzrocima nastanka konflikta i načinima upravljanja s konfliktom, i još s mnogo drugoga.

Obuka je interaktivna i potiče polaznike na osobno sudjelovanje. Naši polaznici su nam najvažnije osobe na svijetu! Svi polaznici i treneri motiviraju se razmijeniti međusobna iskustva i učiti jedni od drugih. Kroz prezentacije, demonstracije, filmove, igre i vježbe te igranje uloga u simulaciji medijacije, u svojstvu medijatora, stranaka ili punomoćnika, imat ćete priliku primijeniti naučene tehnike i vještine. Po završetku obuke polaznici ocjenjuju program i trenere u njihovoj izvedbi. Program obuke dostavlja se prijavljenima za obuku.