Naši online treneri su među najiskusnijim i najboljim hrvatskim medijatorima i medijatoricama. Imaju veliko iskustvo u educiranju medijatora i u online obukama (Dušanka Pribičević Gelb, dr. sc. Vanja Bilić, mr. sc. Mladen Vukmir, dr. sc. Srđan Šimac, Petar Petrić, Suzana Fugaj, Aida Marijan, Ana Gradišek). Među njima su i oni koji su međunarodno snažno prepoznati i priznati. Dopustite i vi da vas oduševe.