Bivši američki predsjednik John F. Kennedy 15. ožujka 1962. službeno je definirao potrošačka prava i donio Deklaraciju o osnovnim pravima potrošača. Istog datuma 1983. po prvi je puta obilježen Svjetski dan prava potrošača u 110 država, čije udruge za zaštitu potrošača su bile članice Consumers International. Dvije godine kasnije, 9. travnja 1985. usvojen je i “UN-vodič za zaštitu potrošača” u sklopu Rezolucije 39/248 od strane Glavne skupštine Ujedinjenih naroda, čime su prava potrošača postala međunarodno prepoznatljiva.

Ovaj dan može biti prilika potrošačima da se educiraju o svojim pravima, kako bi znali prepoznati ugrožavanje istih te kako postupati u tom slučaju.

Podsjećamo da se od 13. lipnja 2014. u Hrvatskoj, kao i u svim državama članicama EU, primjenjuje Direktiva o pravima potrošača. Njome su svi potrošači EU dobili ista prava i uspostavljena je ravnoteža između zaštite potrošača i poslovne konkurentnosti.

Osam osnovnih prava:

  1. pravo na zadovoljavanje osnovnih potreba potrošača
  2. pravo na sigurnost proizvoda i usluga
  3. pravo na istinito i pravovremeno obavještavanje
  4. pravo na izbor
  5. pravo na zastupanje u svim sferama društva
  6. pravo na naknadu štete
  7. pravo na obrazovanje potrošača
  8. pravo na zdrav okoliš