The Regional Cooperation Council (RCC) je organizirao treću konferenciju jugoistočne mreže udruženja medijatora (SEE Network of Associations of Mediators) u Bukureštu, 24. travnja 2018.

Pored medijatora i predstavnika ministarstava pravosuđa iz zemalja Jugoistočne Europe, na konferenciji je sudjelovao i predsjednik HUM-a dr. sc. Srđan Šimac, koji je nastupio kao uvodni govornik (key-note speaker) s temom – “Silent resistance to Mediation and How to Overcome it“. Tema i nastup su izazvali veliku pažnju i interes sudionika konferencije.

Cilj konferencije je bio da se podigne svijest javnosti u ovim državama o alternativnom načinu rješavanju sporova, posebno medijaciji.

Raspravljalo se o poboljšanju sudske efikasnosti promoviranjem reformi pravosuđa koje idu u korist medijacije i o načinima buduće međudržavne suradnje na tom području.

 

Donosimo neke od zaključaka konferencije:

SEE Network of Associations of Mediators donosi različita rješenja sukoba kroz različite prakse udruženja medijatora, zbog toga je nužna razmjena iskustava svih sudionika konferencije.

SEE Network of Associations of Mediators će nastaviti služiti kao platforma za razmjenu iskustava, prijedloga i inicijativa kako bi se podignula svijest o mirenju.

Konferencije ovog tipa imaju za cilj poduprijeti i ojačati suradnju kroz određene grupe kao što su: suci, odvjetnici, medijatori i SEE Judicial Training Institutions Network da bi se na taj način poboljšalo alternativno rješavanje sporova.

Ministarstva pravosuđa država sudionica Konferecije će organizirati povjerenstva koja će informirati RCC o aktivnostima koja su značajna za regiju.

Cilj je da alternativno rješavanje sporova postane jedno od temeljnih ljudskih prava zaštićeno od strane Europskog suda za ljudska prava.

Pravosudna radna grupa (WGJ) će biti baza za primanje i slanje pozivnica za RCC aktivnosti i informacija u ovom području pravosuđa.

Članovi Vijeća sudaca će biti pozvani da sudjeluju na sastancima kada god se tema sastanka pokaže relevantnom za njih rad.

RCC će zajedno sa Pravosudnom radnog grupom objaviti prvi Nacrt regionalnog programa sudske obuke.

Četiri indikatora koje su omogućili članovi Pravosudne radne grupe su samo za internu diskusiju i eventualnu usporedbu i analizu na RCC sastancima i sastancima Pravosudne radne grupe i ne smiju bitin objavljeni, javno izloženi ili analizirani od strane RCC stručnjaka do 2020. godine

RCC će se više zalagati u budućnosti za zaštitu ljudskih prava i rodnu ravnopravnost.

RCC će organizirati komisije stručnjaka da donesu Studiju o osnovnim standardima u pravosudnom obrazovanju.

 

U prilogu je program konferencije, lista prisutnih i dio slajdova prezentacije Srđana Šimca.

 

[gview file=”https://medijacija.hr/wp-content/uploads/Program-konferencije-2.pdf”]

[gview file=”https://medijacija.hr/wp-content/uploads/Participants-list-3.pdf”]

[gview file=”https://medijacija.hr/wp-content/uploads/Šimac-RCC-Resistance-to-Mediation-a-few-ppp-slides-1.pdf”]