Morton Deutsch, ugledni psiholog, profesor Sveučilišta Columbia, vrhunski mentor i jedan od utemeljitelja teorije rješavanja sukoba, umro je u 97. godini. Njemu u čast dijelimo neke od njegovih glavnih znanstvenih doprinosa koje je postigao u svojim nastojanjima da promovira pravedniji, mirniji i održivi svijet.

TEORIJA SURADNJE I RJEŠAVANJA SUKOBA

Deutscheva istraživanja provedena na MIT-u, o suradnji i natjecanju kao socijalne međuovisnosti u skupinama, otkrila su nešto krucijalno. Provedene su atudije sa studentima na uvodnim psihologijskim tečajevima. Oni su bili raspoređeni u dvije skupine. Jedna od njih klasificirana kao natjecateljska, a druga kao suradnička.

Studenti su različitim skupinama reagirali na različite načine kada su naišli na uskob (konflikt). Studenti u natjecateljskoj skupini običavali su doživljavati sukobe kao odnos “gubitnika – pobjednika” u odnosu prema ostalim članovima skupine. Osjećali su se napadnutima i ulazili su u sukobe. U drugoj skupini, studenti su sukobe doživljavali kao zajednički problem koji zahtjeva zajedničko i konstruktivno rješavanje sa svrhom napredovanja prema zadanom cilju.

Ova studija bila je od ključne važnosti za Deutschev daljnji teorijski rad na području rješavanja sukoba. Sugerirao je da je konstruktivan način rješavanja sukoba sličan kooperativnim načinima rješavanja problema sudionika koji sukob doživljavaju kao zajednički problem. Destruktivni načini rješavanja sukoba slični su natjecateljskom načinu rješavanja problema koji sukob promatra sa pozicije „pobjeda – gubitak“ – „mi – oni„

Ova temeljna ideja razrađena je kroz različite istraživačke prijedloge sadržane u Deutschevoj knjizi iz 1973. „The Resolution of Conflict„ („Rješavanje sukoba„) koja daje opće intelektualno polazište za razumijevanje sukoba i uvjeta koji potiču konstruktivno umjesto destruktivno djelovanju. Ova knjiga je s vremenom postala prikladna za široko područje praktične primjene i edukacije za konstruktivno rješavanje sukoba u kući, na poslu, u društvima i među nacijama.

Win-win pristup

Bitna poruka Deutscheve utjecajne i hvaljene teorije jest da za rješavanje konflikata najbolje funkcionira suradnički pristup (“win-win”) u situacijama kad je to moguće. Takav način povećava kreativnost i inovativnost; povećava sposobnost donošenja odluka i djelovanja; poboljšava međuljudske odnose; pospješuje upravljanje svim potencijalima i spremnost na preuzimanja rizika; rezultira smanjenjem predrasuda; povećava upravljačke sposobnosti te pridonosi povećanju zadovoljstva i povećanju organiziranosti.

Svi se trebamo maksimalno truditi da sukobe promatramo i prihvaćamo kao zajednički problem koji traži zajedničko rješenje. Iako se čini da to nije uvijek moguće, obično je moguće i više nego što smo toga svjesni. Na ovakav način, izglednije je da će sve u sukob uključene strane, dobiti ono što im treba. Jednako tako na ovaj način je izglednije da će postignuti sporazum trajati duže te da se sukob neće dalje razvijati ni širiti.

Izvor: mediate.com