Project Description

Nakon uključenja u medijaciju nisam ni slutila da će biti ikakve nagodbe. Uvidjela sam da sud predugo traje i iznenadila sam se što nudi HUM i koliko pomaže u bržem i mirnom rješavanju sporova. U vašim prostorijama obiteljsko je i kućno ozračje i nema službenog odnosa sa strankama. Djeluje sve opuštajuće. Nema hladnih prostorija i hladnih odnosa kao u sudnici.”

Maja Boranić iz Velike Gorice