Project Description

Na koncu, postignuto je praktično rješenje prihvatljivo objema strankama. Omogućilo je da se zamršena situacija brzo okonča na način koji su obje strane smatrale uspjehom. Zastupao sam stranca vičnog ovakvom načinu rješavanja sporova. Želim vam prenijeti njegovu pozitivnu iznenađenost svim aspektima medijacije u HUM-a (a vjerujte mi, ima pregršt iskustva u medijacijama u sličnim institucijama, čak i na drugim kontinentima).”

odvjetnik u Zagrebu