Šimac O percepciji i dojmovima pravnika o parnici i mirenju