Suzana je duša i srce našeg tima i HUM-a. Njena nepresušna energija, marljivost, odgovornost, kreativnost i entuzijazam, ljubav prema ljudima te neprekidna i nezaustavljiva želja za stjecanjem novih znanja i vještina, posebno onih vezanih uz ljudska prava, nenasilnu komunikaciju i mirno rješavanje konflikata i sporova, motori su i pokretači svih HUM-ovih aktivnosti. Uvijek obavlja najviše i najteže poslove u HUM-u. Ne ustručava se od „muških poslova“, ponosna je aktivistica, štedljiva je i voli sve imati pod kontrolom. Obožava raditi s mladima…

Saznajte više