Projekt: Savjetovalište za pravnu pomoć

U 2018. godini HUM je druge godine zaredom kao partner sudjelovao na projektu Ministarstva pravosuđa RH naziva Savjetovalište za pravnu pomoć zajedno s Centrom za građanske inicijative, a čiji je nositelj projekt udruga SOS Rijeka- centar za nenasilje i ljudska prava. Ove se godine partnerstvu pridružila i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. U Tjednu [...]