fbpx

Tjedan medijacije: Kako pokazati empatiju s maskama?

HUM

vas poziva na online webinar sa slobodnim pristupom

KAKO POKAZATI EMPATIJU S MASKAMA?

srijeda, 14. listopada 2020.

Vrijeme trajanja: 17,00 – 18,15 sati  

Voditeljica: mr. sc. Danica Lisičar, TA u medijaciji

Vještine komuniciranja i pokazivanja empatije neodvojivo su vezane uz ulogu medijatora koju on ima u procesu medijacije. Imajući u vidu proširenu definiciju komunikacije kako ju je postavio 1992. PETZ, da je „ komunikacija  proces odašiljanja,  prenošenja i primanja poruka, signala i informacija“ jasno je da je komunikacija više od riječi koje su izgovorene. Dapače, prema istraživanjima, samo 7% poruka su riječi, a čak 93% poruka, signala i informacija koju odašiljemo je neverbalno.

Naši izrazi lica znatno utječu na našu sposobnost komunikacije, a isto tako pazimo na izraze lica drugih ljudi kada komuniciraju i odgovaraju li njihovi izrazi lica porukama koje žele prenijeti.  Zbog toga smo u vrijeme pandemije izazvane virusom COVID19 koja je pokorila gotovo cijeli svijet, suočeni sa teškoćama koje nosi novi oblik komunikacije „pod maskama“ ili „maska u masku“ koji od nas traži posve novi pristup u prenošenju poruka.

Čak i najinteligentniji ljudi se suočavaju sa velikim izazovom kada komuniciraju s maskom na licu. Maska blokira naša lica, a upravo se u komunikaciji oslanjamo na izgled lica kada želimo razumjeti emocije osobe koja prenosi poruku i to naročito onda kada njihove riječi nisu u skladu s tonom koji izlazi ispod maske.

Empatija koja se javlja u interakciji među ljudima i koja nam pomaže da rješavamo sukobe, da gradimo dobre odnose među ljudima,  uz maske postaje još bitnija, jer  emocije na licu  pod maskama nisu vidljive. Što činiti tada?  Kako voditi medijaciju pod maskama?

Molimo za potvrdu vašeg sudjelovanja do 12. listopada 2020. s naznakom “Empatija s maskama“: hum.mirenje@gmail.com

Link na poveznicu za webinar dostavit ćemo vam pravovremeno na vašu  e-mail adresu nakon prijave.

Radujemo se unaprijed vašem sudjelovanju. 

Sve aktivnosti na koje se možete pridružiti tijekom Tjedna medijacije možete pročitati ovdje: https://medijacija.hr/tjedan-medijacije-2020-2/

 

CV voditeljice:

mr. sc. Danica Lisičar, većinu svojeg radnog vijeka provela je na radnom mjestu rukovođenja i upravljanja ljudskim resursima u velikom poslovnom subjektu. U okviru poslova je predlagala i upravljala organizacijskim promjenama i promatrala kako one djeluju na radnike i kakav je njihov utjecaj na poslovnu kulturu. Odnosi između radnika, socijalni dijalog poslodavca i predstavnika radnika, kolektivno pregovaranje i različiti vrijednosni sustavi ili interesi mogu narušiti poslovnu kulturu i dugoročno uzrokovati štetu koja nije samo financijska. Kroz svoj radni vijek vrlo je brzo prepoznala medijaciju kao jedan od najprihvatljivijih načina rješavanja sporova između dvije ili više sukobljenih strana. Nakon niza završenih obuka za medijatore i trenere medijatora bavi se medijacijom više od 20 godina, a najviše ima iskustva u medijaciji kolektivnih i individualnih radnih sporova. Nalazi se na Listi miritelja Gospodarsko socijalnog vijeća, akreditirana je miriteljica i trenerica miritelja upisana u registar koji se vodi u Ministarstvu pravosuđa RH, također je miriteljica i trenerica miritelja pri Hrvatskoj udruzi za mirenje, autorica je mnogih obrazovnih programa za teorijsku i praktičnu obuku miritelja .

Kao gost-predavač sudjelovala na Konferenciji održanoj u organizaciji Ministarstva pravosuđa Slovenije. U okviru usavršavanja medijacijskih vještina završila je obuku za TA-analitičara u medijaciji, što dodatno uključuje stručno znanje i vještine za prepoznavanje i upravljanje konfliktima, te razumijevanje i korištenje psiholoških vještina u narušenim međuljudskim odnosima. Ostvarila je suradnju sa mnogim tvrtkama i poslovnim subjektima, Pravosudnom akademijom, Agencijom za odgoj i obrazovanje, u svojstvu trenerice miriteljskih vještina. U posljednje vrijeme intenzivno radi na uspostavi standarda medijacijske poslovne kulture i oblikovanju obrazovnih programa za provođenje medijacije na radnom mjestu.

2020-10-05T11:49:37+02:00
Go to Top