Hrvatska udruga za mirenje (HUM), prva medijacijska udruga u Republici Hrvatskoj,

sedmu godinu za redom organizira TJEDAN MIRENJA.

od 14. do 19. listopada 2019. u Zagrebu, i 21. listopada u Rijeci.

Tjedan mirenja je prava prilika da građani iskoriste priliku da besplatno riješe svoje sporove i informiraju se o medijaciji.. Postupci mirenja čije pokretanje se predloži tijekom ovog Tjedna pred HUM-om provest će se bez naknade (besplatno). Tjedan mirenja je namijenjen svima zainteresiranima neovisno o tome imaju li sporove il ne.

Želja organizatora je javna promocija mirenja (medijacije) ne samo kao izvansudskog načina rješavanja sukoba i sporova, već i načina života te poslovanja.

Kroz ovaj tjedan održat će se okrugli stolovi za odvjetnike, korporativne pravnike u mirenju/medijaciji, kao i teme Brakorazvodan parnica – Od A do (M)edijacije te novela Zakona o aprničnom postupku: Zastanite s parnicom, nastavite s medijacjiom. U Rijeci će se održati aktivnost o medijaciji u školama uz male medijatore te predavanje o efikasnom rješavanju susjedskih sporova.

Pripremljena su brojna besplatna predavanja te interaktivne radionice za zainteresirane građane i izmiritelje. U četvrtak, 17. listopada 2019. u HUM-u svečano će se obilježiti „Conflict Resolution Day“- “Svjetski dan rješavanja sukoba”.

HUM je od Ministarstva pravosuđa RH akreditirana institucija za mirenje i za obuku izmiritelja. Osnovana je 19. rujna 2003. i utemeljena je na entuzijazmu i vjeri osnivača u način rješavanja sporova koji se temelji na dijalogu, međusobnom uvažavanju te razumijevanju stajališta i interesa suprotstavljenih strana. Udruga danas broji preko 700 članova. Među njima su odvjetnici, suci, gospodarstvenici i stručnjaci iz mnogih drugih područja, ali i pravne osobe.

U skladu s pravnom stečevinom Europske unije te bogatom povijesti i razvojem mirenja na globalnoj razini, HUM provodi aktivnosti među građanima, organizacijama i javnosti usmjerene na upoznavanje s mogućnostima koje pruža mirenje. Mirenje je izvrstan postupak za rješavanje svih vrsta životnih i poslovnih problema na mnogo brži, ekonomičniji, jednostavniji i ugodniji način.

U Centru za pregovaranje i medijaciju HUM-a u 2018. 75% medijacija je završeno pisanom nagodbom. U 67% medijacija nagodba je sklopljena na prvom i jedinom sastanku. Medijacije su do nagodbe trajale prosječno 6 sati i za sklapanje nagodbi bilo je prosječno potrebno 2,25 medijacijskih sastanaka. U prvih 6 mjeseci 2019. čak 84% medijacija je okončano nagodbom. Zadovoljstvo s mirenjem i s izmiriteljima je najčešće stopostotno neovisno o sklapanju nagodbe, a sve stranke koje su u HUM-u koristile postupak mirenja, preporučile bi ga i drugima.

Želite li i Vi po vašoj mjeri kreirati rješenje za vaš spor, možda već u jednom danu?

Tijekom Tjedna mirenja medijatori u Hrvatskoj udruzi za mirenje pokazat će vam kako.

Program u nastavku 😉