U Tjednu mirenja od 17. do 22. listopada 2016., kojeg Hrvatska udruga za mirenje (HUM) organizira svake godine, na dan Svjetskog dana rješavanja sukoba, 20. listopada 2016. po prvi put su u povijesti mirenja i HUM-a u RH, u svrhu snažnije promocije mirenja (medijacije) i kulture mira u našoj društvenoj zajednici te u svrhu poticaja brojnim izmiriteljima (medijatorima) da ustraju u nastojanjima da mirenje postane općeprihvaćeni način rješavanja sukoba i sporova, dodijeljene posebno dizajnirane nagrade fizičkim i pravnim osobama zaslužnim za primjenu, razvoj, unapređenje i promicanje svih područja mirenja te za pomaganje i podršku u ostvarivanju i promicanju ciljeva HUM-a. Takve nagrade HUM će zaslužnim pojedincima i organizacijama dodjeljivati svake dvije godine.

Kako bi javnost upoznali s dobitnicima nagrada, sve redom iznimnim osobama i organizacijama, odlučili smo ih intervjuirati, kako osobno tako i njihove predstavnike.

HUM-ova Medijacijska nagrada za odvjetnički ured 2016. dodijeljena je Zajedničkom odvjetničkom uredu Petar Petrić & Ana-Marija Kajić.

Intervju s odvjetnikom Petrom Petrićem i odvjetnicom Ana-Marijom Kajić

1. ZAMOLILI BISMO VAS DA NAM UKRATKO PREDSTAVITE I KAŽETE NEŠTO O ZAJEDNIČKOM ODVJETNIČKOM UREDU PETAR PETRIĆ & ANA-MARIJA KAJIĆ?

Zajednički odvjetnički ured Petar Petrić & Ana-Marija Kajić osnovali smo 2010. godine udruživanjem odvjetnika Petra Petrić iz Zagreba i odvjetnice Ana-Marija Kajić iz Zagreba, kojim je nastavljen kontinuitet dugogodišnjeg rada odvjetničkog ureda Petrić osnovanog 1996. godine.

Pružamo usluge zastupanja i pravnog savjetovanja za potrebe domaćih i stranih pravnih osoba, s osobitim naglaskom na trgovačko i korporativno pravo, obvezno pravo, imovinsko pravo, te savjetovanje i pravnu podršku domaćim i stranim investitorima, s posebnom usmjerenošću na investicije u turizmu.

Domaćim i stranim investitorima u turizmu pružamo pravnu podršku u pripremi i realizaciji ulaganja, predlažemo rješenja za otklanjanje prepreka ulaganja, pratimo propise koji uređuju pitanja investicija u turizmu, klijentima predlažemo aktivnosti potrebne za realizaciju projekata ulaganja u turizam, pružamo pravnu podršku i prilikom osnivanja difuznih i integralnih hotela, hotela baština – heritage, obiteljskih hotela te drugih vrsta hotela, kao i pravnu podršku kod zaključenja franšiznih ugovora i ugovora o upravljanju hotelima.

Pružamo i usluge provjere – revizije korporativne usklađenosti društva sa zakonskim propisima u području djelatnosti klijenta, posebno u području radnog prava, nekretnina te djelatnosti trgovine i hotelijerstva.

Savjetujući i zastupajući strane i domaće pravne osobe u njihovom poslovanju u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu tijekom više od 20 godina, u svom radu želimo zadovoljiti i ispuniti visok standard stručnosti i pouzdanosti pružanja odvjetničkih usluga.

Kao izmiritelji i odvjetnici u postupcima mirenja, sudjelovali smo u većem broju uspješnih mirenja na Odjelu za mirenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu kao punomoćnici stranaka koje su prihvatile postupak mirenja kao način rješavanja i okončanja sudskog postupka te su njihova iskustva s provođenjem postupka mirenja kao načina okončanja sudskih sporova zaključenjem nagodbe u postupku mirenja, izuzetno dobra.

Kao izmiritelji vodimo postupke mirenja i u svom uredu, kao i u postupcima mirenja koji se provode pred Hrvatskom udrugom za mirenje.

2. KADA I GDJE SE PRVI PUTA VAŠ URED SUSREO S MIRENJEM?

S mirenjem smo se susreli u postupcima mirenja koji su se vodili na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, u kojima smo zastupali stranke koje su iz parničnih postupaka upućeni u mirenje.

Ali s mirenjem u punom smislu susreli smo se u Hrvatskoj udruzi za mirenje gdje smo upisali i završili osnovnu i dodatnu obuku za izmiritelje, te nastavili sudjelovati na predavanjima i susretima u HUM-u, a onda i mirenjima.

Naučeni na obavljanje odvjetničkog poziva u svakodnevnom okruženju sudskih sporova, sukoba, nadmudrivanja, pregovaranja s jedinim ciljem da se potpuno pobijedi i da se porazi druga strana, ulaskom u svijet mirenja ušli smo u svijet ugodne komunikacije, kulturnog dijaloga, pregovaranja s ciljem da sve strane budu sretne postignutim rješenjima, u svijet građenja i čuvanja odnosa koji mogu preživjeti zauvijek.

Odvjetnici i suci, ali i svi drugi miritelji će opisano iskustvo, sigurni smo, dobro razumjeti.
Iskustva koja smo stekli u svijetu mirenja zasjenila su sve pobjede i poraze za koje smo mislili da se moraju događati i da su neminovna posljedica svakodnevnih profesionalnih bitaka. Naše stranke koje su, nakon teških i često potpuno prekinutih odnosa sa svojim donedavnim životnim ili poslovnim partnerima, još morale voditi i višegodišnje sudske postupke, doživjele su upoznavanje s mogućnostima mirenja kao nestvarno iskustvo. Za nas je, kao odvjetnika, to iskustvo bilo jednako veliko.

Neke stranke na kojima je ozbiljnost teških sudskih postupaka i još težih međuljudskih odnosa ostavilo vidljive tragove, smo već nakon samog početka mirenja po prvi put mogli vidjeti nasmiješene. Nekima od njih je već puno značilo da su počeli razgovarati s drugom stranom, drugima je iskra nade da će se sukobi možda završiti značila još više, a zadovoljstvo onih koji su u mirenju postigli rješenje svojih odnosa, nije moguće opisati.
Naše zadovoljstvo kao njihovih odvjetnika, bilo je jednako, zapravo veće. Stranke koje su tražile pomoć, odlazile su ne samo s riješenim sudskim sporom, već i ponovno uspostavljenim ljudskim odnosima, privatnim, životnim, poslovnim, susjedskim, partnerskim. Zar nije to smisao svakog od nas kao odvjetnika, svakog od nas kao čovjeka. Sve više shvaćamo da je naša budućnost u uspostavljanju boljih i obnavljanju slomljenih ljudskih odnosa a ne u zauzimanju subjektivnog stava tko je u pravu i prisilnom provođenju tog prava.

Naravno svijet nije idealan ali tko će pomoći da bude ako to nećemo biti mi.

I zato smo zahvalni Srđanu, Mladenu, Danici, Mariji, Ani, Aidi, Vanji i Suzani te cijeloj ekipi HUM-a, koji znaju i hoće ali najvažnije, vole ono što rade, što su nam prenijeli svoj žar.

3. ZBOG ČEGA STE SE ODLUČILI DA VAŠ URED U SVOJ RAD UKLJUČI I MIRENJE?

Uz sve navedene motive i razloge u prethodnom odgovoru, dugogodišnjim radom u odvjetništvu prepoznali smo da velik broj stranaka koji je svojom ili voljom drugih uključen u sudski spor ili konflikt koji nije vezan uz sudski postupak, želi svoj problem riješiti brzo, povoljno i efikasno bez namjere da drugu stranu dovede u podređeni položaj poraženog, a upravo takav način rješavanja konflikta odgovara sadržaju, sredstvima i ciljevima mirenja. Na tragu navedenog, nakon što smo upoznali mirenje u punom sadržaju, shvatili smo da se mirenjem može ostvariti upravo takav interes i težnja samih stranaka.


4. U KOJIM POSTUPCIMA SE PREMA VAŠEM ISKUSTVU MIRENJE MEĐU STRANKAMA POKAZALO POSEBNO USPJEŠNIM?

Mirenje prema našem iskustvu pokazuje značajne i uspješne rezultate u sporovima među članovima obitelji, među susjedima, među poslodavcima i radnicima, a sve veći značaj mirenje zauzima u odnosima i sporovima poslovnih partnera i poduzetnika. Iako je priroda sukoba i odnosa između navedenih stranaka različita, veže ih zajednički interes rješavanja postojećih odnosa i vrlo često uspostave sasvim novih odnosa utemeljenih na uzajamnom povjerenju i poštivanju i daljnjoj poslovnoj suradnji.

5. ZBOG ČEGA JE PREMA VAŠEM ISKUSTVU MIRENJE DOBRO ZA ODVJETNIKE I ZA NJIHOVE STRANKE?

Kroz svoj rad i aktivnosti jasno iskazujemo čvrsti stav da mirenje kao alternativni način rješavanja sporova koje stranke nastoje sporazumno riješiti uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji im pomažu postići dogovor i nagodbu u sporu bez nametanja obvezujućeg rješenja, predstavlja veliku mogućnost i dobrobit za same stranke, a za odvjetnike kao njihove punomoćnike mogućnost rješenja sporova na način da interesi stranaka budu ostvareni u daleko značajnijem obimu od onog kojeg mogu ostvariti u dugotrajnim sudskim postupcima.

U svom odvjetničkom radu njegujemo načela i duh mirenja te neumorno nastojimo savjetovati mirenje svim strankama kad je to moguće s obzirom na prirodu spora i kada je to u interesu samih stranaka.

Jedinstveni smo u ocjeni sveobuhvatnog značaja mirenja za budućnost odvjetničke profesije.

Smatramo da upravo odvjetnici mogu svojom intenzivnom aktivnošću koja je odvjetnicima tako svojstvena, dati značajan doprinos vraćanju povjerenja stranaka u pravo, i to usmjeravanjem sporova prema mirenju kao alternativnom načinu rješavanja u mjeri u kojoj je to moguće i potrebno za ostvarenje interesa njihovih stranaka.

Također ističemo da je alternativno rješavanje sporova i to prvenstveno mirenje u značajnom porastu kako u zemljama Europske unije tako i u drugim dijelovima svijeta, te da s obzirom na navedeno, odvjetnici u Republici Hrvatskoj imaju posebnu odgovornost razvijati mirenje kao način rješavanja sporova onom dinamikom koja će osigurati da budu u vrhu takvog načina rješavanja sporova među državama članicama Europske unije i svijeta.

Oboje smatramo da upravo mirenje omogućava odvjetnicima da se približe idealima odvjetništva sadržanim u Zakonu o odvjetništvu, Kodeksu odvjetničke etike i dugogodišnjoj dobroj praksi hrvatskog odvjetništva.

U velikom broju slučajeva, rezultate koji su u najboljem interesu stranke odvjetnici mogu postići upravo kroz postupak mirenja.

Cilj mirenja nije samo doći do obostrano prihvatljivog rješenja za obje strane već i do uređenja njihovih odnosa u budućnosti kako bi se mogućnost daljnjih sporova što više smanjila.

Smatramo da će odvjetnička profesija pokazati da je spremna predvoditi razvoj modernih oblika i načina rješavanja sporova od kojih je najznačajnije mirenje.

Postizanje dobrih rezultata u postupcima mirenja, značajno povećava učinkovitost cijelog pravosudnog sustava budući da se njegovim rasterećenjem postiže kvalitetnija pravna zaštita stranaka.

6. PRIMJENJUJETE LI VI I VAŠE KOLEGE/ICE VJEŠTINE KOJE STE STEKLI PRILIKOM OSNOVNE OBUKE ZA IZMIRITELJE/ICE I U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU? MOŽETE LI NAM DATI PONEKI PRIMJER KAKO VAM POMAŽU?

I mi i kolege i kolegice u uredu svakodnevno primjenjujemo brojne vještine koje smo stekli prilikom osnovne i dodatne obuke za izmiritelje i koje smo prenijeli svim članovima ureda.

Posebno bi istaknuli aktivno slušanje čije važnosti smo postali svjesni prolazeći obuku. Naime, smatramo da, kako je aktivno slušanje važno u našem poslu, tako isto ima koristi i u našem svakodnevnom životu, odnosima u obitelji i odnosima s prijateljima.

Pored umijeća slušanja otkrili smo i veliku vrijednost umijeća komunikacije među ljudima, koja posebnu dimenziju dobiva u kontekstu postojanja sukoba odnosno spora. Mirenje nam je donijelo i veću sposobnost sagledavanja šire perspektive sukoba kao i uvažavanje postojećih razlika među ljudima u poslu i svakodnevnom životu.

Ne prođe niti jedan dan a da se ne sjetimo Srđanove rečenice s obuke: „Srđane opet si pustio zvijer da izađe, vrati je natrag“ i Mladenove: „Sve manje zauzimam stavove a sve više slušam druge ljude.“

U te dvije rečenice sadržana je sveobuhvatna promjena koja se desi u životima svakog izmiritelja nakon što se susretne s mirenjem. To je promjena koja mijenja i posao i život.

7. HRVATSKA UDRUGA ZA MIRENJE PREPOZNALA JE RAD ZAJEDNIČKOG ODVJETNIČKOG UREDA PETAR PETRIĆ I ANA – MARIJA KAJIĆ I DODIJELILA „MEDIJACIJSKU NAGRADU ZA ODVJETNIČKI URED 2016.“ MOŽETE LI NAM REĆI KAKVO ZNAČENJE OVA NAGRADA IMA ZA VAS I VAŠE KOLEGE?

„Medijacijska nagrada za odvjetnički ured 2016“ koja nam je dodijeljena odlukom Upravnog odbora Hrvatske udruge za mirenje, te uručena na svečanoj dodjeli nagrada u Tjednu mirenja od 17-22 listopada 2016. u HUM-u u povodu Svjetskog dana rješavanja sukoba 20. listopada 2016. u prisutnosti cjelokupne miriteljske zajednice te Ministra pravosuđa Republike Hrvatske Ante Šprlje, ima za nas vrlo velik značaj budući da je naše oduševljenje mirenjem te predanost mirenju i aktivnostima na promociji i razvoju mirenja, očito prepoznato kao intenzivno, postojano i trajno. Smatramo da je ideja da se za izmiriteljski rad dodjeljuju nagrade snažan poticaj svima koji su prepoznali i dijele vrijednosti mirenja te ustrajno rade na promociji, provođenju i uzletu mirenja na različite načine i u različitim područjima djelovanja. Iako su nagrade najviše zaslužili mnogi izmiritelji koji već dugo godina rade na promociji i razvoju mirenja u Republici Hrvatskoj, vjerujem da će predlaganje i dodjela nagrada za izmiritelje predstavljati snažan motiv i radost svima pa i novim snagama koji su bezrezervno posvećeni mirenju i dobrobiti koju ono ima na međuljudske odnose.

8. VAŠ URED TAKOĐER IMA I ODVJETNIČKE VJEŽBENIKE/ICE KOJA SU VAŠA ISKUSTVA, POZNAJU LI VJEŽBENICI/ICE MIRENJE ILI SE PRVI PUT SUSRETNU S TIM INSTITUTOM U VAŠEM UREDU? ŠTO IM VI PREPORUČUJETE?

Naši vježbenici su se s mirenjem upoznali u našem uredu ali upravo kroz našu povezanost s aktivnostima Hrvatske udruge za mirenje, koja daje nemjerljivo snažan vodeći doprinos razvoju mirenja u Republici Hrvatskoj. Nastojimo svoje vježbenike upoznati sa svim aspektima i prednostima mirenja te primjećujemo da je kod mladih ljudi snažno prisutna ideja kvalitetnog rješavanja narušenih međuljudskih odnosa i to mirnim rješavanjem sporova kao i upravljanjem sukobima. Budući da je otvorenost mladih ljudi i njihov pogled na svijet komplementaran s ciljevima mirenja i mirnim rješavanjem sukoba, smatramo da su upravo mladi oni koji će snažno razviti i primjenjivati mirenje a mi koji smo u prilici da im svojim iskustvom u tome pomognemo, moramo to činiti ustrajno i predano.

9. KAKVI SU VAM BUDUĆI PLANOVI U POGLEDU VAŠEG BUDUĆEG RADA U PODRUČJU MIRENJA?

Svojim daljnjim radom i aktivnostima u potpunosti smo spremni sudjelovati u ostvarenju dobrih učinaka mirenja na stranke, odvjetnike, pravosudni sustav ali i društvo u cjelini, te doprinijeti cjelovitoj organizaciji sustava koji će učinkovito upoznati i pripremiti sve potencijalne sudionike za mirenje kao novi i alternativni način rješavanja sporova.

Želimo učiti, kontinuirano stjecati vještine potrebne za izmiritelje, sudjelovati na predavanjima, okruglim stolovima, kongresima i konferencijama, pisati o mirenju, ali prije svega miriti i zastupati stranke u postupcima mirenja a sve to s ciljem pomoći stranama u sukobu ili sporu da svoje odnose riješe na ljudski objema stranama prihvatljiv način.

Želimo svojim iskustvom ali prije svega aktivnim radom i doprinosom doprinijeti povećanju broja mirenja u našoj državi, sudjelovati u promocijskim aktivnostima mirenja, poticati upućivanje u mirenje, osobno djelovati na implementaciji mirenja, sudjelovati u obukama, predavanjima, radionicama te graditi kulturu mirnog rješavanja sporova.

Ideju mirenja smatramo velikom i potpuno smo uvjereni da će njenim punim prihvaćanjem, svi pa tako i oni koji se nažalost nađu u sukobu, ali i odvjetnici i suci dobiti ključ koji otvara mnoga vrata odnosa među ljudima. U tome veliku ulogu ima ne samo pravna struka već i sve druge struke koje mogu tome doprinijeti.

10. ODGOVORITE NA JEDNO PITANJE KOJE BISTE POSTAVILI SAMI SEBI.

Pitanje je u kojem smjeru bi trebali djelovati izmiritelji kako bi mirenje dobilo svoj puni značaj u načinu rješavanje sukoba i sporova.

Smatramo da bi u okviru našeg ureda i u zajedništvu s drugim izmiriteljima trebali djelovati u tri smjera:

1. Svijet se mijenja i rad sa strankama je sve suptilniji i kompleksniji. To zahtjeva kako od odvjetnika tako i od izmiritelja kontinuirano i sustavno stjecanje novih znanja, vještina i ponašanja: zagovaranje mirenja, prezentiranje, rješavanje problema, razumijevanje svih strana u sukobu, vještina postavljanja pitanja, aktivno slušanje, vještine komunikacije, kreativno promišljanje, otvorenost prema svim stranama.

Smatramo da kontinuirano treba stvarati uvjete za osposobljavanje izmiritelja u stjecanju vještina nužnih za mirenje bez obzira u kojoj ulozi u mirenju sudjelovali, a koje predstavljaju dodanu vrijednost u pružanju usluga u postupcima mirenja. Pri tome mislimo na osposobljavanje izmiritelja za ključne meke vještine (soft skills) kao što su komunikacija, sposobnost kreativnog razmišljanja, radna etika, sposobnost rada u timu, umrežavanje, donošenje odluka, pozitivnost, dobro iskorištavanje vremena, fleksibilnost, kritičko razmišljanje, rješavanje konflikata te brojne druge vještine.

2. Raditi na promociji mirenja pojedinačno i zajedno s ostalim izmiriteljima i institucijama koje se bave mirenjem. Građane i poslovne subjekte kao potencijalne stranke u mirenju treba upoznati sa svim prednostima mirenja i time stvoriti uvjete za povećanje broja mirenja u rješavanju sporova. Upoznatost stranaka s mirenjem i njihovo shvaćanje o prednostima, sadržaju i svrsi mirenja i prije nego je spor nastao, dovelo bi od značajnog povećanja broja mirenja već u trenutku kada spor nastane.

3. Umrežavati se s drugim izmiriteljima i institucijama koje se bave mirenjem s ciljem međusobne razmjene iskustava, podržavanja i međusobnog uvažavanja, raditi zajednički na dobrobiti stranaka a time i mirenja, organizirati događanja posvećena mirenju.

Mirenje kao i sva bitna područja ljudskog djelovanja traži kontinuiranu i sustavnu aktivnost. Naši cilj je da u zajedništvu s ostalim izmiriteljima i institucijama koje se bave mirenjem predano radimo na ostvarenju cilja da mirenje postane standard rješavanja sporova i time da puni doprinos boljim međuljudskim odnosima, učinkovitijem poslovanju i zadovoljstvu svih zainteresiranih stranaka.

Moramo istaknuti da su svojim aktivnostima i odlukama Vlada RH i Ministar pravosuđa iskazali na još donedavno teško zamisliv način jaku podršku mirenju te svim izmiriteljima, udrugama i institucijama kojima je mirenje način razmišljanja i središte djelovanja.

S obzirom na sve navedeno, čvrsto vjerujemo da će navedena događanja i aktivnosti vezana za mirenje rezultirati time da će mirenje vrlo brzo potpuno zauzeti mjesto koje mu pripada i preuzeti vodeću ulogu u rješavanju sporova i međuljudskih odnosa.

Zahvaljujemo gospođi Ana-Mariji i gospodinu Petru

na dijeljenju izmiriteljskog iskustva kroz rad u odvjetničkom uredu i pozdravljamo daljnji trud u provođenju i promoviranju mirenja!

Intervju provela: Marija Vujeva