ZOOM PREZENTACIJA
pretraživanje baze sudske prakse ESLJP-a
HUDOC

srijeda, 30. studenoga 2022.
Trajanje: 15,00 – 16,30 sati

Voditeljica: Nataša Belamarić, viša ustavnosudska savjetnica – mentorica Ustavnog suda Republike Hrvatske

 

Želite li se informirati o pretraživanju baze sudske prakse pred Europskim sudom za ljudska prava?

Baza podataka HUDOC omogućuje pristup sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava (presude i odluke Velikog vijeća, vijeća i odbora, savjetodavna mišljenja i pravni sažeci iz Obavijesti
o sudskoj praksi), kao i svim važnim dokumentima drugih tijela Vijeća Europe, poput Odbora ministara koji je zadužen, između ostaloga, za nadzor nad izvršenjem presuda Europskog suda za ljudska prava, Europskog odbora za socijalna prava (ECSR), Europskog odbora za sprječavanje mučenja i neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (CPT), Grupe stručnjaka za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) itd.

Sudionicima će biti prikazane i druge korisne stranice (odnosno alati) Vijeća Europe pomoću kojih će kasnije imati priliku samostalno učiti o pojedinim konvencijskim pitanjima.

Za pretraživanje baze HUDOC-a potrebno je znanje engleskog jezika.

Na ZOOM prezentaciju pozivamo odvjetnice i odvjetnike te sve zainteresirane.

Kako bismo vam mogli pravovremeno poslati poveznicu na ZOOM događaj, molimo ostavite nam Vaše kontakt podatke do 17.00 sati, 29. studenoga 2022. u on line evidenciji na linku: OVDJE. 

Više informacija u pozivu u nastavku. 

poziv_30.11. HUDOC