„Ključni aspekti za uspješnu argumentaciju pred Europskim sudom za ljudska prava” 

 

namijenjenu isključivo odvjetnicima i vježbenicima koji se nalaze na područjima navedenih županija

 

Voditeljice edukacije bit će Elica Grdinić i Nataša Belamarić

 

Edukacija će se održati prema slijedećim terminima (po županijama):

7.6.  10,00 – 15,00 sati Ličko-senjska i Šibensko-kninska županija – PRIJAVA

9.6. 10,00 – 15,00 sati Brodsko posavska županija –  PRIJAVA

14.6. 12,00 – 17,00 sati – Osječko-baranjska županija i Vukovarsko-srijemska – PRIJAVA

16.6. 10,00 – 15,00 sati Grad Zagreb, Zagrebačka i Sisačko – moslavačka – PRIJAVA

 

 PROGRAM:

  1. dio predavanja
  • osnovne informacije o problemima popunjavanja obrasca za podnošenje zahtjeva ESLJP-u;
  • najvažnija pitanja dopuštenosti zahtjeva: prigovori “četvrtog stupnja” te iscrpljenje pravnog puta (općenito) i posebno u vezi članaka 2. i 3. Konvencije s osvrtom na najnoviju praksu Ustavnog suda;
  • članak 6. Konvencije (pravo na pošteno suđenje) – osnovna pitanja (pristup sudu, pravo na obrazloženu sudsku odluku, neusklađenost sudske prakse, odbijanje dokaznih prijedloga, kontradiktornost postupka);
  1. dio predavanja
  • članak 8. Konvencije (pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, doma i korespondencije) – pozitivne i negativne obveze države, postupovne obveze države, uz poseban osvrt na pravo na dom, zaštitu od nasilja, zaštitu djece (tko sve može podnijeti zahtjev u ime djeteta?)
  • članak 10. (sloboda izražavanja) poseban osvrt na novinarsku slobodu, granice slobode izražavanja, odnos s pravom na (dobru) reputaciju
  • članak 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju (pravo na mirno uživanje imovine) – područja primjene
  1. dio predavanja
  • pitanja i odgovori

                                   

O PROJEKTU:

Tijekom provedbe projekta bit će priređen niz prilika za suradnju i susretanje educiranih i osnaženih OCD s educiranim odvjetnicima u 8 županija u depriviranim područjima i zainteresiranim medijima koji će biti  redovito informirani o tijeku i postignućima zagovaračke kampanje te o radu Ureda Zastupnika. Novo oformljena i osnažena koalicija OCD koje se bave ljudskim pravima, mladima, LGBT pravima, manjinama i iz Zagreba i 8 županija će ostati kao trajno zainteresiran akter za monitoring rada Ureda zastupnika RH, a opća, stručna i politička javnosti će biti poučena o mehanizmima zaštite ljudskih prava i mehanizmu provedbe odluka i presuda ESLJP.

 

Projekt partnerski provode Centar za kulturne djelatnosti, Hrvatska udruga za medijaciju i Norveški helsinški odbor u trajanju od 24 mjeseca (od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2022),

 

Više na: http://www.ckd.hr/informirani-gradani-prate-sprjecavanje-buducih-krsenja-lj-prava-i-rad-ureda-zastupnika-hrvatske-pred-esljp/

 

Radujemo se unaprijed Vašem sudjelovanju i doprinosu uspjehu edukacija!

 

Broj sudionika je ograničen!

 

U nastavku je poziv iz kojeg možete saznati više informacija.

 

poziv_edukacija_2021