Medijatoru nije zabranjeno sudjelovati u sastavljanju nagodbe i predlaganju njezinog sadržaja. Pristup u tom pogledu ovisi o svakom medijatoru pojedinačno, o njegovim specifičnim znanjima koja strankama mogu pomoći u finalnom definiranju prava i obveza, kao i o prisutnosti punomoćnika stranaka u medijaciji. No, uvijek su poslodavac i radnik, odnosno njihovi punomoćnici, ti koji odlučuju hoće li i kakvu nagodbu sklopiti u radnom sporu.