Poželjno je da na sastancima sudjeluju sve stranke. Uz njih u medijaciji mogu biti prisutni i njihovi punomoćnici, odvjetnici, sindikalni predstavnici i dr. Kada se medijator u medijaciji sastaje sa strankama u odvojenim sastancima, informacije i podatke koje je primio od jedne stranke može samo uz njezin pristanak prenijeti drugoj stranci.