Kada o radnom sporu odlučuje u sudu, sud može bilo kada tijekom spora rješenjem uputiti stranke u medijaciju. Stranka koja ne pristupi medijacijskom sastanku gubi pravo tražiti naknadu daljnjih troškova postupka pred sudom prvog stupnja neovisno o njenom uspjehu u parnici. Dakle, u ovom slučaju stranke su obvezne sudjelovati u medijaciji, ali nisu obvezne i sklopiti sudsku nagodbu. Jednom kada stranke sjednu za zajedničko stol u medijaciji, imaju priliku uz pomoć medijatora otkriti velike prednosti medijacije u odnosu na druge postupke rješavanja sporova te imaju velike izglede za sklapanje nagodbe (u HUM-u preko 80% medijacija se okončava nagodbom, a 50% njih već na prvom i jedinom medijacijskom sastanku).