Otvoren i pozitivan odnos prema mirnom rješavanju sporova (medijaciji).

Odluka za suočavanje s problemom.

Preuzimanje odgovornosti za rješavanje problema.

Otvorenost prema mogućnost prihvaćanja pomoći treće osobe.

Snažna potreba za rješenjem spora i za mirom.

Sudjelovanje u medijaciji u dobroj vjeri.

Sudjelovanje u medijaciji osoba ovlaštenih za donošenje odluka (sklapanje nagodbe).

Punomoćnici stranaka skloni medijaciji, vještinama i tehnikama pregovaranja i medijacije.

te zastupanju stranaka u medijaciji – na drugačiji način nego u parnici.

Učinkovita pregovaračka strategija.

Realna očekivanja i/ili spremnost na njihovu korekciju.

Spremnost na slušanje.

Spremnost na razumijevanje drugačijeg mišljenja.

Spremnost osvijestiti postojanje vlastitog doprinosa u konfliktu.

Tolerantnost, strpljivost i upornost.

Kreativnost.

Dobra priprema.