U sporu s drugom stranom dopustili ste da sukob toliko eskalira da više niste u stanju s njom komunicirati, čak što više, to i ne želite. Krivite drugu stranu za nastanak spora, uznemireni ste i frustrirani. Osjećate se nemoćno, jer mislite da se u tom pogledu ništa više ne da učiniti. I pored toga, želite rješenje spora i želite vratiti svoj mir.

Želite li brzo rješenje spora?

Želite li imati kontrolu nad postupkom i njegovim rezultatom?

Želite li konačno dobiti priliku da vas netko doista čuje i sluša? Želite li priliku ispričati svoju stranu priče i sve što je baš vama važno?

Želite li konačno da vas se kao stranku u sporu tretira kao najvažniju osobu na svijetu? Želite li rješenje spora koje vam nitko treći neće nametnuti?

Želite li brzo i ekonomično rješenje s kojim će svi sudionici mirenja biti zadovoljni? Želite li konačno mir sa sobom i sa svojim susjedom?

Ako je vaš odgovor na bilo koje od ovih pitanja pozitivan, izaberite medijaciju!

HUM će vam pomoći riješiti spor i po potrebi prethodno kontaktirati drugu stranu s kojom trenutno niste u stanju komunicirati.