Medijacija se pokreće na prijedlog jedne stranke, koji prihvati druga stranka ili na zajednički prijedlog stranaka elektroničkim putem ispunjavanjem obrasca na web stranici, dostavom prijedloga elektroničkim putem ili poštanskim putem ili osobno. Provedba medijacije omogućena je u pisanom obliku, usmeno i ne zahtijeva se fizička prisutnost (online medijacija – uz korištenja skype-a ili ZOOM platforme).

Medijaciju možete započeti bez obzira na to jeste li već u sporu pred sudom ili ne. Mirenje započinje suglasnim prijedlogom stranaka u sporu.