Medijacija se najčešće okončava nagodbom čiji oblik i sadržaj određuju stranke. Kada je riječ o njihovom rješenju spora koje im nitko treći nije nametnuo, stranke takvo rješenje smatraju pravednim. I pored toga, zakon daje nagodbi u mirenju značaj ovršne isprave, koja se po učinku izjednačava sa sudskom nagodbom ili pravomoćnom sudskom presudom.