• mogućnost rješavanja sporova koji često ne dobivaju priliku biti rješavani, jer stranke rješavanje sudskim putem ne žele ili ga sebi ne mogu priuštiti
 • brzina rješavanja sporova (mnoge medijacije završavaju već na prvom sastanku)
 • zakazivanje sastanaka u vrijeme koje odgovara strankama
 • mogućnost izbora medijatora
 • niski, jednokratni i podijeljeni
 • ugodno i sigurno, ne prijeteće okruženje
 • otvorena i slobodna komunikacija
 • raspravljanja o pitanjima koja su strankama relevantna
 • popravljanje i očuvanje privremeno poremećenog odnosa
 • postizanje vlastitog rješenja spora (nitko strankama ne nameće rješenje)
 • nagodba u mirenju ima značaj ovršne isprave
 • medijacija je lišena strogih i nerazumljivih postupovnih pravila
 • u medijaciji se koristi svima razumljivi jezik
 • u medijaciji se ne izvode se dokazi, ne saslušavaju svjedoci i ne vode zapisnici
 • sva komunikacija se odvija brzo, neposredno te telefonskim, elektroničkim ili video online
 • medijacija je konačna i stranke konačno nalaze svoj mir

Medijacija omogućuje strankama izravno uključenje u vlastite sporove, njihovu aktivnu ulogu tijekom postupka i tijekom odlučivanja o sadržaju nagodbe. Omogućuje im međusobni odnos s poštovanjem, slušanjem, razumijevanjem i stavlja ih u centralni položaj u postupku. Stranke su jedini vlasnici spora i upravo zato one najbolje znaju i uzroke nastanka spora i najbolja rješenja za njegovo okončanje.

Medijacijom se uvećava pristup stranaka pravdi, zato jer u njih imaju priliku skrojiti vlastitu pravdu po njihovoj mjeri, u pitanjima koja su samo njima važna, ne čekajući da o njihovoj sudbini odlučuje netko treći.