• potrošačka roba
  • obrazovanje
  • električna energija
  • financijske usluge
  • usluge potrošačke usluge
  • usluge za slobodno vrijeme
  • poštanske usluge i elektroničke komunikacije
  • prijevozne usluge
  • ostala roba i usluge