• Prijedlog za pokretanje postupka HUM može odbaciti sukladno članku 9. ZARPS-a iz sljedećih razloga:
  • Potrošač nije pokušao prvo stupiti u kontakt s trgovcem kako bi riješio pitanje izravno s njim
  • Spor je neosnovan ili zlonamjeran
  • Pritužbu razmatra ili ju je prethodno razmatralo drugo tijelo za rješavanje sporova ili sud
  • Potrošač nije podnio pritužbu tijelu za rješavanje sporova u propisanom roku
  • Rješavanje spora ozbiljno će utjecati na funkcioniranje tijela za rješavanje sporova