fbpx

2. Što je to medijacija u zajednici?

Medijacija u zajednici u najširem obliku podrazumijeva rješavanje sukoba i sporova između građana određene društvene zajednice, kao i sporova između građana i društvene zajednice, grada ili drugog oblika lokalne samouprave. Medijacija u zajednici uključuje i susjedske sukobe koje sudionici sukoba ne mogu riješiti sami. Brojna već i najmanja neslaganja među njima, prečesto izmaknu kontroli, eskaliraju [...]

1. Što je medijacija?

Medijacija (mirenje) je izvan-sudski postupak potpomognutog pregovaranja u kojem stranke uz pomoć medijatora pokušavaju postići uzajamno prihvatljivo rješenje sukoba ili spora. Riječ je o dobrovoljnom, povjerljivom, privatno i fleksibilnom postupku, jedinom postupku rješavanja konflikata i sporova koji je kreiran samo za stranke i u kojem su one najvažnije. Zato medijaciju još zovu i “umjetnošću biti [...]

Go to Top