Osobe koje se žele upisati u Registar medijatora u Republici Hrvatskoj, koji prema novom Zakonu o mirnom rješavanju sporova (NN 67/23) vodi Centar za mirno rješavanje sporova, obvezne su završiti 40-satnu osnovnu obuku za medijatore i položiti ispit (čl. 5. Pravilnika o registru medijatora, NN 100/23).

Ispitu pred Hrvatskom udrugom za medijaciju mogu pristupiti osobe koje su završile 40-satnu osnovnu obuku za medijatore te se u navedenom roku prijavile na ispit.

Ispiti nakon obuke u svibnju će se održati u terminima:

  • subota, 25.5.2024. u 10,00 sati
  • utorak, 28.5.2024, u 17,00 sati 
  •  

Ispit se sastoji od pisanog i usmenog dijela. Najprije se piše pisani dio. Nakon toga slijedi ocjenjivanje ispita od povjerenstva, a zatim usmeni dio onih koji zadovolje uvjet za pristupanje (50 % + 1 točnih odgovora na pisanom dijelu).

Ispiti će se održati u prostorijama HUM-a, Kneza Mislava 12, visoko prizemlje, Zagreb. Povjerenstvo će se sastojati od najmanje tri trenera obuke za medijatore.
Molimo da u prijavnici odaberete i označite termin u kojem ćete pristupiti ispitu.

Prijavu možete izvršiti ispunjavanjem prijavnice za ispit te dostavom iste na e-mail: hum.mirenje@gmail.com ili predajom osobno.
Rok za prijavu na ispit: 22.5. u 12 sati. Nakon isteka roka, obavijestit ćemo Vas o dodatnim informacijama vezanim uz sam ispit te dostaviti raspored održavanja.

Sukladno Pravilniku o institucijama za medijaciju, uspjeh polaznika/ce na ispitu ocjenjuje se ocjenom »položio/la« ili »nije položio/la«.

Za uspješno polaganje ispita potrebno je da na ispitu ostvarite najmanje 70 % od mogućeg broja bodova.

Nakon položenog ispita, izdat će Vam se potvrda, s kojom ćete se moći upisati u Registar medijatora.

Propisi i literatura za polaganje ispita su:
Priručnik za osnovnu obuku za medijatore, Hrvatska udruga za medijaciju, 2023.
Pravilnik o registru medijatora, NN 100/23
Zakon o mirnom rješavanju sporova, NN 67/2023

Sve to nalazi se u materijalima koji će Vas čekati prvog dana na stolicama.

Detaljnije informacije o ispitu dobit ćete i na samoj obuci.

Za sva daljnja pitanja i informacije, stojimo na raspolaganju.