Online dodatna obuka za medijatore/ice

NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

12. ožujka 2022.

10,00 – 15,00 sati

ZOOM platforma

Voditeljice: Suzana Fugaj, mag. iur., univ. spec.iur. i Snježana Kupres, medijatorica, konzultantica, NLP trenerica

 

Tijekom edukacije sudionici će naučiti:

  • izgraditi medijatorski odnos povjerenja sa strankama u što kraćem vremenu
  • smanjiti ili otkloniti otpor neke od stranaka prema medijaciji kao opciji za rješavanje spora
  • motivirati stranke da prihvate medijaciju i/ili da pridaju drugačije značenje situaciji u kojoj se nalaze
  • razumjeti situaciju iz perspektive stranaka
  • ostati neutralni u medijaciji i onda kada vam je stajalište jedne strane bliže
  • definirati što preciznije problem stranaka i zajedno s njima napraviti konkretne korake za postizanje rješenja
  • kako motivirati stranke da surađuju i otvoreno iskazuju svoje osjećaje i potrebe
  • kako potaknuti jedne stranke da se stavi u položaj druge i razumije njenu poziciju
  • kako upravljati medijacijom na način da u svakom trenutku znate kada dopustiti diskusiju među strankama, a kada je prekinuti
  • voditi medijaciju uz ko-medijatora uz prisustvo više stranaka i različitih skupina

 

Kome je obuka namijenjena?

Obuka je namijenjena medijatorima/icama koji/e su pohađali/e osnovnu obuku za medijatore u trajanju od najmanje 40 sati.

Nakon završetka obuke, medijatorima će biti izdan certifikat o uspješno završenoj 5-satnoj dodatnoj obuci.

 

Cijena obuke

400,00 kuna + PDV

Podaci za uplatu:
IBAN: HR6423400091110129739
Model: ostaviti prazno
Poziv na broj primatelja: upisati OIB uplatitelja

Potrebno je minimalno 8 polaznika da bi se edukacija provela.

U privitku poziv.

 

Prijave za sudjelovanje dostaviti do 3. ožujka 2022.

na e-mail: info@medijacija.hr

 

DO_NLP_novo