Osnovna obuka za medijatore

Medijator/ica postaje osoba koja je uspješno završila osnovnu obuku za medijatore u trajanju od najmanje 40 sati.

Osnovna obuka za medijatore namijenjena je svima koji neovisno o svojoj profesiji žele saznati više o medijaciji kao dobrovoljnom, povjerljivom i iznimno uspješnom načinu rješavanja konflikata i sporova bilo koje vrste.

Znanja i vještine koje ćete steći tijekom ove obuke, poboljšati će vaše postojeće sposobnosti, unaprijedit će vaše komunikacijske i pregovaračke vještine i vještine upravljanja konfliktima. Uvjereni smo kako će vam ova po mnogo čemu izuzetna edukacija pomoći unaprijediti vaše osobne i poslovne odnose, ali što je još i važnije, pomoći će vam u poboljšanju vašeg svakodnevnog života.

Zadovoljstvo i pozitivna iskustva dosadašnjih polaznika obuke, najbolja su potvrda njene uspješnosti i ujedno otvorena pozivnica. Pridružite nam se i Vi.

Obuka se održava u Zagrebu u prostorijama HUM-a.

Program osnove obuke za medijatore

Osnovna obuka traje ukupno 40 sati (20 sati teorijskog rada, 10 sati praktičnog rada i 10 sati iskustvenog rada) i održava se u grupi od najmanje 15 polaznika.

Za vrijeme obuke koriste se različite nastavne metode:

• predavanja
• rasprave i debate
• igranje uloga (rad na slučaju) – usmena prezentacija
• analiza igranja uloga
• radionice
• igre grupne dinamike
• razmjena stručnih pogleda i iskustava
• evaluacija obuke

Tijekom obuke upoznat ćete se sa:

• alternativnim načinima rješavanja sporova
• medijacijom i njenim osnovnim načelima, ciljevima i stilovima
• razlikama između medijacije i drugih načinima rješavanja sporova
• prednostima medijacije za stranke u sporu
• pravnim okvirom medijacije u Hrvatskoj i EU
• hrvatskim sustavom i strukturom medijacije
• medijacijom u sudovima i izvan njih
• teorijom i analizom konflikta i metodama njegovog rješavanja
• osobinama uspješnog medijatora
• ulogom medijatora u medijaciji
• ulogama drugih sudionika u medijaciji
• medijacijskim stadijima
• osnovnim medijacijskim vještinama metodama i tehnikama
• osnovnim tehnikama pregovaranja,
• psihološkim, filozofskim i etičkim aspektima medijacije
• emocijama u konfliktu i u medijaciji

Kroz interaktivno i iskustveno učenje, ovladat ćete tehnikama i vještinama potrebnim za sudjelovanje u postupku mirenja i kao stranka u sporu i kao izmiritelj.

Detaljni program obuke dostavit će se na vrijeme svim prijavljenima na obuku.

U skladu s Pravilnikom o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja („Narodne novine“ broj 13/2010) te suglasnosti Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Hrvatska udruga za mirenje (HUM) će svakom od polaznika/ca koji je uspješno završio 40-satnuobuku, izdati CERTIFIKAT kojim se potvrđuje da je s uspjehom završila/o osnovnu obuku za medijatore.
Svi certificirani medijatori s danom izdavanja certifikata stječu pravo na upis u Registar izmiritelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske.

Predavači

Predavači su najiskusniji hrvatski medijatori i treneri medijatora, a neki od njih i s značajnim međunarodnim medijacijskim i trenerskim iskustvom i reputacijom. Vidite Listu trenera.

Prijava

Svi zainteresirani za pohađanje osnovne obuke za medijatore trebaju elektronskom (dolje prijava) ili redovnom poštom dostaviti HUM-u:

1. ispunjenu prijavu (obrazac je u prilogu ovog poziva)
2. uplatiti cjelokupni iznos cijene obuke.

Grupa od najmanje 15 polaznika formirat će se prema redoslijedu izvršenih uplata. Za sve one koji uplate cijenu obuke nakon što je to već učinio broj predviđenih za konkretnu grupu, formirat će se nova grupa i odrediti novi termin obuke, o čemu će svi na koje se odnosi pravodobno biti obaviješteni.

Posebne napomene

HUM jamči kvalitetu obuke, kao i osiguranje buduće periodične napredne obuke za medijatore. HUM sukladno mogućnostima jamči sudjelovanje zainteresiranima u medijacijama u svojstvu promatrača. Sudjelovanje u medijacijama u svojstvu medijatora ovisi o inicijativi, trudu i kvaliteti svakog medijatora. Za sva dodatna pitanja vezana uz cijenu i način plaćanja, slobodno nam se obratite telefonom, elektronskom poštom ili poštom. Radujemo se unaprijed našem zajedničkom učenju, druženju, upoznavanju i budućoj suradnji.

SLJEDEĆA OSNOVNA OBUKA ONLINE

Osnovna obuka za medijatore – prijava

    SLJEDEĆA ONLINE OSNOVNA OBUKA

    Online osnovna obuka za medijatore – prijava

      Registar medijatora