HUM

vas poziva na online webinar sa slobodnim pristupom

PRILIKE I IZAZOVI U KOMUNIKACIJSKOJ

KULTURI IZMIRITELJA (STEREOTIPI I IZAZOVI)

petak, 16. listopada 2020.

Vrijeme trajanja: 14,00 – 15,15 sati  

Voditeljica: doc. dr. sc.  Jasmina Dvorski

 

 

Kultura u kojoj živimo i nasljeđe koje baštinimo neumitno kreira stavove ponašanja i komuniciranja u poslovnim situacijama.

Važnost asertivnog, interkulturalno osjetljivog komuniciranja – odlike su suverenog i iskusnog izmiritelja.

Ovaj webinar dotiče neke od izazova i prepreka koje mogu proizaći iz komunikacijske kulture svih dionika procesa mirenja.

 

Molimo za potvrdu vašeg sudjelovanja do 13. listopada 2020. s naznakom “Prilike i izazovi”: hum.mirenje@gmail.com

Link na poveznicu za webinar dostavit ćemo vam pravovremeno na vašu  e-mail adresu nakon prijave.

Radujemo se unaprijed vašem sudjelovanju. 

 

CV voditeljice:

 

Jasmina Dvorski živi u Varaždinu gdje unatrag dvanaest godina obavlja ulogu ravnateljice IV. OŠ Varaždin. Uz formalno obrazovanje učiteljice hrvatskog jezika i dugogodišnji rad u nastavi kao učiteljica Hrvatskog jezika, bavi se i društvenim znanostima proučavajući inovativnu komunikaciju.

Na ulozi sveučilišne nastavnice, u zvanju docentice komunikacijskih i informacijskih znanosti, predaje na Učiteljskom fakultetu i Međimurskom veleučilištu u Čakovcu.

Znanstvene radove objavljuje na tuzemnim i međunarodnim konferencijama na kojima redovito nazočuje. Recenzentica je u nekoliko međunarodnih časopisa. Certificirana je izmiriteljica pri Hrvatskoj udruzi za mirenje. Kreativnost poslovnih obaveza dopunjava ljubavlju prema trčanju, biciklizmu i skupljanju ljekovitog bilja.