Da, medijacija se može provoditi neovisno o tome vodi li se o predmetu spora sudski, arbitražni ili drugi postupak. Često se prvo spor pokrene pred sudom, pa tijekom vođenja sudskog postupka poslodavac i radnik provedu uspješno medijaciju. Jedna od obveza stranaka u svojstvu tužitelja u nagodbi u medijaciji, je povlačenje tužbe.