Edukacija

Kako razumjeti sebe i druge

Uvod u Nenasilnu komunikaciju

22. i 23. lipnja 2024.
09,00 – 17,00 sati 
 
Voditeljice edukacije: Sara Hadži-Boškov i Suzana Fugaj
 

Odnosi koje njegujemo i razvijamo sa sobom i drugima određuju kvalitetu našeg života. Komunikacijski model Nenasilne komunikacije Marshalla B. Rosenberga nudi alate i mogućnost preoblikovanja načina na koji se izražavamo i čujemo druge. Na ovoj dvodnevnoj edukaciji o osnovama Nenasilne komunikacije naučit ćete kako vaše riječi umjesto uobičajenih automatskih reakcija mogu postati svjesni odgovorni čvrsto utemeljeni u svijesti o tome što opažate, osjećate i želite. Sudjelovanjem ćete dobiti alate za iskreno i jasno izražavanje, razumijevanje drugih s poštovanjem i empatijom te kako nenasilno reagirati u konfliktnim situacijama. Edukacija je namijenjena svima koji traže jednostavnu strukturu koju mogu odmah primijeniti u poslovnom i privatnom okruženju. 

 

Teme radionice:

– Uvod u Nenasilnu komunikaciju

– Komunikacija koja poboljšava život vs. komunikacija koja otuđuje

– 4 osnovna koraka Nenasilne komunikacije (opažanje, osjećaji, potrebe, molba)

– Razlika između opažanja i procjena

– Razlika između osjećaja i pseudoosjećaja

– Razlika između potreba i strategija

– Razlika između molbi i zahtjeva

– Slušanje i davanje empatije

– 4 načina slušanja

 

Napomene:

Cijena po polazniku/ci: 100 EUR-a + PDV

Prijave do 20. lipnja 2024. na e-mail adresu: hum.mirenje@gmail.com

Broj sudionika/ca na edukaciji ograničen je na maksimalno 15, a HUM pridržava pravo odgoditi održavanje ako se na edukaciju do isteka dana prijave prijavi manje od 8 polaznika.

Nakon radionice polaznici/e će dobiti potvrdu o sudjelovanju.

 

O voditeljicama:

Sara Hadži-Boškov, magistra sociologije i kroatologije, nastavnica je u zagrebačkoj gimnaziji. Godine 2016. završila je početni i napredni seminar o medijaciji u organizaciji Foruma za slobodu odgoja, a 2018. postala je certificirana nastavnica Glasserove kvalitetne škole pri Hrvatskoj udruzi za realitetnu terapiju. O kompleksnostima i ljepoti međuljudskih odnosa nastavila se obrazovati u travnju 2021. godine, otkad kontinuirano ulaže u edukacije o Nenasilnoj komunikaciji. Duboko vjeruje da je znanje o filozofiji i konceptu Nenasilne komunikacije najljepše što s drugima može podijeliti.
 
 
 
 
Suzana Fugaj magistra je prava, sveučilišna specijalistica za ljudska prava, medijatorica i trenerica medijatora. Zaposlena je u Hrvatskoj udruzi za medijaciju (HUM). Deset godina vodi radionice/predavanja o komunikacijskim, pregovaračkim i medijatorskim vještinama, medijaciji i nenasilnom rješavanju sukoba. Završila je praktičarski NLP, TA101, Mirovne studije, Mindfulness. Posljednje tri godine kontinuirano pohađa edukacije o Nenasilnoj komunikaciji,  završila je trening za trenere Nenasilne komunikacije, a trenutno je u procesu certificiranja za trenericu Nenasilne komunikacije pred međunarodnim Centrom za nenasilnu komunikaciju. Članica je Centra za mirovne studije, suosnivačica Centra za Nenasilnu komunikaciju Hrvatska, i članica Upravnog odbora HUM-a.